Konica Minolta

Latvia

 • Latvijas

Giving Shape to Ideas

Servisa apkalpes līgums

ATBALSTS

Mūsu atbalsts ir daudzpusīgs un plaši pieejams neatkarīgi no tā, pie kura Konica Minolta pārstāvja Jūs vēršaties. Konica Minolta priecāsies Jums palīdzēt!

Vai biroja iekārtas rada problēmas? Vai vēlaties uzticamu un ilgu kalpošanu?

Servisa apkalpes līgums – perfekti strādājošas drukas un kopēšanas iekārtas. Konica Minolta Baltia piedāvā regulāru biroja iekārtu apkopi par fiksētu mēneša maksu, kas ietver apkopes un remonta darbus. Jums pašiem nevajadzēs veikt apkopi un raizēties par iekārtām. To profesionāli paveiks Konica Minolta Baltia inženieri.

Ieguvumi:

 1. Regulāra, pastāvīga un kvalificēta iekārtu apkope – īslaicīga iekārtu dīkstāve;
 2. Tieša, automātiska ierīces tehnisko problēmu paziņošana no apkopes servisa organizācijai un automātiska apkopes inženiera norīkošana;
 3. Automātiska materiālu pasūtīšana un piegāde;
 4. Vienmēr perfekta izdruku un kopiju kvalitāte;
 5. Ātra reakcija uz tehniska rakstura kļūmēm;
 6. Savlaicīga nolietoto detaļu nomaiņa.

Ierīces tiek apkalpotas ar CS Remote Care sistēmas palīdzību, kas ļauj operatīvi un bez lietotāja iesaistīšanas ziņot apkopes organizācijai par tehniskām kļūmēm.

Tehniskā apkope ietver:

 1. Iekārtas remontu un regulēšanu;
 2. Regulāru preventīvo tīrīšanu;
 3. Savlaicīgu nodilušo detaļu nomaiņu;
 4. Regulāru ESM programmas atjaunināšanu;
 5. Telefoniskas konsultācijas un palīdzību;
 6. Lietotāju apmācību;
 7. Materiālu piegādi;
 8. Pastāvīgu attālinātu uzraudzību.

Papildus apkopes pakalpojumi

IT pakalpojumi:

 1. Draiveru instalēšana, iestatīšana un atjaunināšana;
 2. Iekārtu pieslēgšana tīklam;
 3. Faksa iespēju konfigurācija;
 4. Skenēšana e-pastā, FTP, SMB, vai HDD opciju konfigurācija un atbalsts;
 5. Iekšējo lietotāju uzskaites konfigurācija;
 6. Iekārtu vadības (Page Scope) programmatūras instalēšana un lietotāju apmācība;
 7. Drukas skaitītāja apkope;
 8. Konsultācijas un palīdzība pa tālruni IT jautājumos un saistībā ar iekārtām.

Izdruku un kopiju uzskaites sistēmas ierīkošana un uzturēšana:

 1. Izdruku uzskaites sistēmas SafeQ vai Pcounter ierīkošana un uzturēšana;
 2. Lietotāju rēķinu izveide un sistēmas konfigurēšana;
 3. Termināļu savienojumi un uzturēšana;
 4. Izdruku uzskaites sistēmas atjaunināšana (ja iegādāts atjauninājumu komplekts);
 5. Lietotāju apmācība;
 6. Konsultācijas un palīdzība pa tālruni.