Jūsu klientu prasību izpilde, izmantojot uzlabotus inovāciju pārvaldības principus     


Vēlaties veicināt inovatīvu domāšanu savā uzņēmumā vai darbvietā? Izpētiet Konica Minolta Eiropas Uzņēmējdarbības inovāciju centru un iesaistieties tajā jau šodien 

Uzņēmējdarbības inovāciju centrs rada uz klientu orientētus risinājumus, kuri koncentrējas uz jūsu uzņēmuma digitālo un kulturālo transformāciju, izaugsmi un evolūciju.

Konica Minolta virza inovācijas

Mūsu komandas ir koncentrējušās uz ideju veidošanu radošā vidē, izmantojot tehnoloģijas un biznesa inkubāciju. Aizraušanās ar jaunu tehnoloģiju radīšanu, lai uzlabotu mūsu globālās sabiedrības dzīvi, mums ir jākoncentrējas uz sadarbību un līdzfinansēšanu ar klientiem, jaunuzņēmumiem, akadēmiķiem un vadošajiem partneriem, lai izstrādātu jaunus piedāvājumus digitālās darba vietas jomā, izpētes un informācijas pārvaldība, biznesa tehnoloģijas un veselības aprūpe.

Konica Minolta kā uzņēmums ar spēcīgu inovāciju kultūru, kas pastāvīgi attīstās, vienmēr ir veltījis savu darbību jaunu tehnoloģiju un radošu ideju izstrādei, tādējādi izmainot miljoniem cilvēku dzīves.
 
Konica Minolta globālās stratēģijas kļūt par līderi uzņēmējdarbības inovācijas pārvaldības jomā ietvaros uzņēmums 5 galvenajos pasaules reģionos ir izveidojis Uzņēmējdarbības inovāciju centrus (UIC), kuru mērķis ir iegūt dziļāku izpratni par savu klientu vajadzībām, tādējādi radot sabiedrībai jaunu vērtību un pozitīvi ietekmējot to.
 
UIC cenšas panākt jaunu produktu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomu attīstību, sekojot visam mūža ciklam, sākot no idejas izstrādes līdz pat tirdzniecībai, un sniedzot atbalstu Konica Minolta globālajai klientu bāzei – no maza uzņēmuma līdz pat starptautiskai organizācijai. Tas iespējams, izprotot, kā tirgus tendences pastāvīgi rada nepieciešamību pēc izmaiņām.
Šīs jaunās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības risinājumi pēc tam tiek izlaisti tirdzniecībā un apvienoti ar produktiem un pakalpojumiem, lai radītu jaunas uzņēmējdarbības iespējas.
 

Par Eiropas UIC:

Eiropas Uzņēmējdarbības inovāciju centrs (UIC) ir vadošā Konica Minolta Europe nodaļa, kura atbild par inovācijām. Eiropas UIC kā uzticams partneris kopīgi ar klientiem, partneriem un Akadēmiju, kas izveidota jaunu un inovatīvu risinājumu izstrādei, rada jaunas inovācijas.
 

Sazinieties ar mums