PageScope Account Manager


PageScope Account Manager centralizētai detalizētu skaitītāja datu apkopošanai un sekojošai izmaksu aprēķināšanai.


Account Manager kā viens no PageScope Enterprise Suite moduļiem nodrošina visaptverošu izdruku un izmaksu kontroli.

Tas ļauj liela apjoma drukāšanas vidēm patstāvīgi novērtēt savas izmaksas, noteikt drukāšanas budžetu un palielināt drukāšanas izmaksu caurredzamību, lai ierobežotu lieku drukāšanu. Papildus drukāšanas pārvaldībai Account Manager nodrošina arī centralizētu visu kopēšanas, skenēšanas un faksa sūtīšanas aktivitāšu izsekošanu un uzraudzību.


PageScope Account Manager darbības process

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Izmaksu piešķiršana un atmaksas saņemšana

 • Automātiska izsekošana
 • Elastīga izmaksu sadale
 • Sinhronizēšana ar aktīvo direktoriju
 • Precīzs drukāšanas izmaksu aprēķins
 • Drukāšanas žurnalēšanas rīks

Budžeta un kvotu pārvaldība

 • Elastīga kvotu piešķiršana
 • Periodiska kvotu atiestatīšana
 • Automātiska ziņošana

Detalizēts izdruku pārskats

 • Izdruku pārskats ar vedņa palīdzību
 • Pārskata izveide
 • Vienkārša mijnorāžu izveide
 • Pārskatu rezultātu eksportēšana
 • Grafika izveides funkcija

Get the product brochure now to have all information at hand.

PageScope Account Manager brochure

Sazināties

Sazināties

Jā, es piekrītu saņemt noderīgu informāciju mārketinga vajadzībām šādos veidos:

Par Konica Minolta Baltia produktiem un pakalpojumiem un citiem asociētie uzņēmumi grupas ietvaros, kas ir pielāgots manam personiskās intereses . Jūsu dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku .

Nepieciešami teksta lauki ar * !