Metru nolasīšanas ziņojums

 

Šī sadaļa ir paredzēta klientiem, kuriem ir pakalpojumu vai aprīkojuma nomas līgums un kuriem periodiski jāziņo par skaitītāja rādījumiem.
Lūdzu, atlasiet ierīces veidu: