bEST Guard


Informācijas žurnalēšana


Tā kā bEST Guard palīdz nodrošināt konfidenciālas uzņēmumu informācijas aizsardzību, tā uzglabā dokumentu kopijas un transakciju žurnalēšanas datus ārējās datu bāzēs, lai identificētu dokumentu noplūžu avotus.

Šī lietojumprogramma sniedz atbalstu administratoriem, centralizēti sniedzot visu nepieciešamo informāciju par veiktajām darbībām, lietotāju vārdiem un uzvārdiem, darbu statusu vai nosūtīšanas laiku. Tādējādi tiek veicināta datu noplūžu identificēšana un novēršana, tāpēc šis ir ideāls risinājums uzņēmumiem un nodaļām, kuru prioritāte ir datu konfidencialitātes nodrošināšana.bEST Guard logotips


bEST Guard darbības process

bEST Guard

bEST Guard

Datu noplūdes novēršana

  • Automātiska attēlu žurnalēšana
  • Efektīvs datu bāzu pārlūks
  • Žurnālu pārskats un brīdinājuma e-pasti
  • Vienkārša iestatīšana
  • Daudzfunkcionālo printeru uzraudzība un reģistrēšana

Get the product brochure now to have all information at hand.

bEST Guard brochure