Starptautiskā uzņēmējdarbība

Konica Minolta – jūsu partneris ceļā uz starptautisku nākotnes uzņēmējdarbību


Kas ir kopīgs digitalizēšanai, mākslīgajam intelektam, mākoņkrātuvei un datu izguvei, uzlabotai mobilitātei un augstākās pakāpes kiberdrošības pasākumiem? Runa ir par revolucionārām darba vietas būtības izmaiņām nākamo gadu laikā. Vai esat gatavi doties šajā virzienā kopā ar spēcīgu un uzticamu starptautisko partneri?

Konica Minolta būs jūsu iecienītākais partneris. Mūsu Darba grupas sadarbosies ar jums, lai izstrādātu jūsu specifiskajām vajadzībām piemērotu Workplace of the Future™, kas sagatavos jūs šai jaunajai pasaulei. Mūsu pieredze un risinājumi nodrošinās jums un jūsu personālam maksimālu kontroli un tūlītēju vispārēju piekļuvi nepieciešamajiem datiem, tādējādi uzlabojot gan jūsu produktivitātes līmeni, gan ienākumus. Uzņēmums Konica Minolta tic tādu vērtīgu inovāciju attīstīšanai, jaunu tehnoloģiju izstrādei un radošu ideju attīstīšanai, kas rada ievērojamas izmaiņas visā pasaulē. 


Šie pakalpojumi tiek nodrošināti ar Konica Minolta pārvaldīto drukāšanas pakalpojumu (PDP) programmas starpniecību, piedāvājot inovatīvas jaunas novērtēšanas funkcijas, apvienojot jūsu drukāšanas ierīces un ievērojami samazinot jūsu ekspluatācijas izmaksas. Pateicoties atbalstam, ko sniedz mūsu Starptautiskā atbalsta centrs, kas nodrošina vienu kontaktpunktu visiem jūsu starptautiskajiem pakalpojumiem un ļauj jums garantēt konsekventus rezultātus, mēs piedāvājam panākumu pamatatslēgu. 

Transforming Global Business

Being innovative doesn't necessarily always mean: technology; it is understanding what is important and growing creative ideas that deliver significant change for millions of people. Our Global Business Services are about the customer and to improve their business. We want to provide better decisions by making use of IoT to connect data in a smart way. Data which is available anywhere, anytime to have access to all information when you need them.

Pieminot starptautisko uzņēmējdarbību, ir jārunā par starptautisko līderību. Konica Minolta Starptautisko uzņēmējdarbības pakalpojumu komanda ieņem unikālu pozīciju, jo tās biroji ir izvietoti abos Amerikas kontinentos, Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā un Āzijas un Klusā okeāna reģionā. 


Mēs esam pārstāvēti vairāk nekā 150 valstīs un visā pasaulē nodarbinām aptuveni 41 500 darbinieku. Vienota informācijas platforma un organizatoriskā struktūra visās mūsu filiālēs garantē jums identiskas, augstas kvalitātes programmas un operāciju pakalpojumus daudzās valstīs un reģionos. 


Uzņēmums Konica Minolta ir apņēmies nodrošināt specializētu Konica Minolta Starptautisko kontu darba grupu, kas palīdzēs jums izveidot un attīstīt kopēju starptautisko pārvaldīto drukāšanas pakalpojumu (PDP) koncepciju, vienlaikus veicinot inovācijas un nodrošinot programmas rezultātus, īstenojot to vietējā līmenī. Formulējot jūsu uzņēmējdarbības attīstības redzējumu, izprotot jūsu uzņēmējdarbības vajadzības no jūsu perspektīvas, atrisinot jūsu starptautisko klientu izaicinājumus un veidojot labāku nākotni visām iesaistītajām pusēm.

Explore the global business services

Optimize your people and manage your information globally with Konica Minolta

Download the global business brochure