Konica Minolta 20 gadus pēc kārtas iekļauta FTSE4Good rādītāju sērijā un septiņus gadus pēc kārtas iekļauta visos gpif pieņemtajos esg rādītāju sarakstos

| 4 septembris 2023

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) 20 gadus pēc kārtas ir tikusi iekļauta FTSE4Good rādītāju sērijā, kas ir viens no pasaulē vislabāk pazīstamajiem ilgtspējīga ieguldījuma rādītājiem. Saistībā ar to Konica Minolta septīto gadu pēc kārtas ir iekļauta visos sešos atbildīgā ieguldījuma (RI) rādītājos, ko pieņēmis Japānas Valsts pensiju ieguldījumu fonds (GPIF)[1]. Šie seši rādītāji ir FTSE Blossom Japan Index, FTSE Blossom Japan Sector Relative Index, MSCI Japan ESG Select Leaders Index, MSCI Japan Empowering Women Index, S&P/JPX Carbon Efficient Index and the Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index.


Konica Minolta Ilgtspējas Stratēģija
Ilgtspēja šobrīd ir nozīmīgs jautājums visā pasaulē, un kopš Konica un Minolta apvienošanās 2003. gadā, uzņēmums ir izvirzījis ilgtspēju par galveno vadības stratēģijas elementu. Pavisam nesen, 2020. gadā, Konica Minolta izvērtēja savu ietekmi uz sabiedrību un vidi kopumā, lai apzinātu iespējas un riskus un, lai līdz 2030. gadam strādātu pie ilgtspējīgākas sabiedrības izveides. Konica Minolta ir izvirzījusi piecus būtiskus jautājumus, pie kuriem jāstrādā, lai radītu vērtību sabiedrībā, proti:
  • Darba izpildes un korporatīvās dinamikas uzlabošana
  • Atbalsts veselīgam un kvalitatīvam dzīvesveidam
  • Sociālās drošības un garantiju nodrošināšana
  • Klimata pārmaiņu problēmu risināšana
  • Kā efektīvi izmantot ierobežotos resursus
 
Konica Minolta strādā, galvenokārt, pie šo būtisko jautājumu risināšanas visās savās uzņēmējdarbības struktūrvienībās.
 
Profesionālās drukas nozarē transporta pakalpojumu izmantošanas samazināšana, kā arī uzglabāšanas laika, atkritumu un starpproduktu izmantošanas samazināšana, piedāvājot tehnoloģijas, kas ļauj ražot pareizajā daudzumā, pareizajā laikā un pareizajā vietā, palīdz risināt klimata pārmaiņu jautājumu (būtiska problēma) un efektīvi izmantot ierobežotos resursus (būtiska problēma).
 
Kā piemēram, uzņēmums strādā, lai atrisinātu augstākā līmeņa darbinieku prasmju nodrošināšanas problēmu, automatizējot procesus, kas balstās uz pieredzējušu darbinieku prasmēm ražotnēs, tādējādi samazinot darbaspēka izmaksas un iegūstot labāku gala produktu kvalitāti, uzlabojot darba izpildi un kooporatīvo dinamiku (būtiska problēma). Turklāt iespējas paredzēt un novērst negadījumus noliktavās un rūpnīcās, paaugstina sociālo drošību un aizsardzību. (būtiska problēma).
 
Ar veselības aprūpes nozares starpniecību Konica Minolta  veicina kvalitatīvu un veselīgu dzīvesveidu (būtisks jautājums), nodrošinot precīzas medicīniskās aprūpes un diagnostikas iespējas.
 
Konica Minolta cenšas veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) sasniegšanu un sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā, vienlaikus veicinot nozares un sabiedrības attīstību.
 
FTSE4Good Index Series
FTSE4Good radītāju sērija, kuru ieviesis Lielbritānijas globālais indeksa sniedzējs FTSE Russell, uzskaita uzņēmumus visā pasaulē, kuri demonstrē izcilas vides, sociālās un uzņēmējdarbības vadības (ESG) prakses, nodrošina investoriem un RI fondiem iespēju izvēlēties investīcijām uzņēmumus ar labām ilgtspējas perspektīvām.
 
FTSE Blossom Japan Index
FTSE Blossom Japan rādītājs ir izstrādāts, lai iekļautu Japānas uzņēmumus ar izcilu veiktspēju ESG rādītāju praksēs, tika izvēlēts arī Japānas Valsts pensiju ieguldījumu fonda (GPIF), pasaules lielākā publiskā pensiju fonda, vienam no ESG rādītājiem tā pasīvā ieguldījumu stratēģijā.
 
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index ir visaptverošs ESG rādītājs, kas ietver Japānas uzņēmumus, kuri atlasīti, pamatojoties uz uzņēmumu vides ietekmes lielumu un to pārvaldību klimata pārmaiņu riskiem, kā arī FTSE Russell ESG novērtējumiem. GPIF to pieņēma kā ESG rādītāju 2022. gadā.
 
MSCI Japan ESG Select Leaders Index and MSCI Japan Empowering Women Index
MSCI Japan ESG Select Leaders index un MSCI Japan Empowering Women index ir ESG rādītāji,  ar kuriem 2017. gadā  iepazīstināja uzņēmums MSCI Inc., ASV bāzēts globāls ESG pētījumu un izvirzīto rādītāju nodrošinātājs.
 
S&P/JPX Carbon Efficient Index
S&P/JPX Ogļūdeņražu Efektivitātes rādītāju kopīgi izveidoja S&P Dow Jones Indices, viens no pasaules lielākajiem attiecīgo indeksu nodrošinātājiem, un Japan Exchange Group, Inc. ,izmantojot TOPIX kā kritēriju, kas ir izstrādāts tā, lai mazinātu pakļautību uzņēmumiem ar augstu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, vienlaikus, pēc to kritērijiem, saglabājot  tādu pašu riska/ieguvumu profilu.
 
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt index ir viens no dzimumu daudzveidības rādītājiem, ko piedāvā Morningstar, ASV ieguldījumu pētījumu un ieguldījumu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs. Tas izmanto datus un novērtēšanas metodes no Equileap un ir izstrādāts, lai veicinātu ieguldījumus uzņēmumos, kuri ir ieviesuši dzimumu daudzveidības politiku kā sastāvdaļu no savas uzņēmējdarbības kultūras, kā arī uzņēmumos, kas solās nodrošināt vienlīdzīgas iespējas darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma. Šo rādītāju pieņēma GPIF kā ESG rādītāju 2023. gada martā.

Reference: Evaluation by external parties
Konica Minolta ietverta pasaules mēroga ESG indeksos un ir augsti novērtēta ESG reitingos,  skatīt zemāk.
 
FTSE4Good Index Series (UK) Included in the index consecutively since integration of Konica Minolta in 2003
FTSE Blossom Japan Index (UK) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
FTSE Blossom Japan Sector Relative IndexUK Included in the index since its establishment in 2022
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (USA) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (USA) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index (USA) Included in the index since its establishment in 2023 (Certified as the highest Group 1
Dow Jones Sustainability Index (USA) Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific): Included in the index consecutively since 2009
S&P/JPX Carbon Efficient Index (USA, Japan) Included in the index consecutively since its establishment in 2018
S&P Global Sustainability Yearbook (USA) Included in the Sustainability Yearbook consecutively since 2011
Corporate Knights (Canada) Ranked among the Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (2011, 2019-2023)
ISS ESG (USA) Maintained the highest Prime Status since 2011
CDP (UK) Included on the Climate A List
(2013-2014, 2016-2017, 2020-2022)
 
 
THE INCLUSION OF KONICA MINOLTA, INC. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF KONICA MINOLTA, INC. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES.
 
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
 
Morningstar, Inc., and/or one of its affiliated companies (individually and collectively, “Morningstar”) has authorised Konica Minolta, Inc. to use of the Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Logo (“Logo”) to reflect the fact that, for the designated ranking year, Konica Minolta, Inc. ranks in the top quintile of companies comprising the Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt IndexSM (“Index”) on the issue of gender diversity in the workplace. Morningstar is making the Logo available for use by Konica Minolta, Inc. solely for informational purposes. Konica Minolta, Inc. use of the Logo should not be construed as an endorsement by Morningstar of Konica Minolta, Inc. or as a recommendation, offer or solicitation to purchase, sell or underwrite any security associated with Konica Minolta, Inc. The Index is designed to reflect gender diversity in the workplace in Japan, but Morningstar does not guarantee the accuracy, completeness or timeliness of the Index or any data included in it. Morningstar makes no express or implied warranties regarding the Index or the Logo, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Index, any data included in it or the Logo. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Morningstar or any of its third party content providers have any liability for any damages (whether direct or indirect), arising from any party’s use or reliance on the Index or the Logo, even if Morningstar is notified of the possibility of such damages. The Morningstar name, Index name and the Logo are the trademarks or services marks of Morningstar, Inc. Past performance is no guarantee of future results.

[1] The Government Pension Investment Fund (GPIF) is an independent administrative agency responsible for the management and administration of the employees’ pension and national pension reserve funds under control of the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare.