Konica Minolta atzīta par "līderi" 2023. gada IDC MarketScape pētījumā par ilgtspējas programmām un drukas pakalpojumiem visā pasaulē

| 20 februāris 2024

Konica Minolta atzīta par "līderi" IDC MarketScape pētījumā: Vispasaules ilgtspējas attīstības programmas un pakalpojumi 2023. gadā (doc #US49892223, 2023. gada decembris). IDC MarketScape norāda, ka "organizācijām vajadzētu apsvērt Konica Minolta, meklējot piegādātāju, kas veic pasākumus, lai samazinātu ietekmi uz klimatu, vienlaikus veicinot efektīvu resursu izmantošanu klientiem un savā piegādes ķēdē".


Ziņojumā norādīts, ka "Konica Minolta inteliģentās savienotās darbvietas stratēģija nodrošina klientiem piekļuvi informācijas pārvaldības risinājumiem, kas var palielināt darba plūsmas efektivitāti, uzglabāšanu, drošību un atbilstību, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas." Tajā  uzsvērts, ka digitalizēta satura un automatizētu darbplūsmu izmantošana palīdz klientiem gūt papildu priekšrocības ilgtspējas nodrošināšanā un ka uzņēmuma mērķis līdz 2050. gadam ir savā darbībā sasniegt nulles oglekļa emisiju līmeni un ražot savus produktus no vairāk nekā 90% apgrozāmajiem resursiem. (pārstrādāti materiāli un biomateriāli).

Vadības filozofija: Ziņojumā ir minētas vairākas konkrētas priekšrocības, kas pamato Konica Minolta atzīšanu par "līderi", piemēram, filozofija, kas paredz, ka uzņēmums var radīt ekonomisko un sociālo vērtību, izmantojot inovācijas, lai atbalstītu ilgtspēju. Tas ietver Konica Minolta kompetenci attēlveidošanas, datu apstrādes un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas jomā, lai palīdzētu klientiem un partneriem risināt to īpašās vajadzības ilgtspējas nodrošināšanā.
 
Ilgtspējas novērtējumi: Ziņojumā arī uzsvērti Konica Minolta ilgtspējas novērtējumi, kas ir daļa no optimizētiem drukas pakalpojumiem. Šie novērtējumi ļauj klientiem saņemt visa sava printeru parka vides auditu, izmantojot Konica Minolta bizWORKPLACE kopējo īpašumtiesību izmaksu (TCO) rīku. Ziņojumā atzinīgi novērtēta šī rīka izmantošana, kas ļauj klientiem noteikt enerģijas un izejmateriālu patēriņu, vienlaikus nosakot energoefektīvākas iespējas, samazinot atkritumu daudzumu, kā arī periodiski sniedzot vides pārskatus pastāvīgai optimizācijai.
 
Ilgtspējīgu risinājumu sertifikācijas sistēma: IDC MarketScape ziņojumā uzsvērta arī Konica Minolta ilgtspējīgu risinājumu sertifikācijas sistēma un tās spēja identificēt un sertificēt virkni produktu un pakalpojumu, kas ir īpaši izstrādāti, lai risinātu vides un sociālos jautājumus. Izmantojot šos pamatstandartus, Konica Minolta novērtē savus produktus, izmantojot trīs pakāpju klasifikācijas sistēmu. Kopš Ilgtspējīgu risinājumu sertifikācijas sistēmas ieviešanas 2019. gadā šie risinājumi ir veidojuši 77 % no kopējā grupas pārdošanas apjoma.
 
Atjaunotā aprīkojuma programma: Visbeidzot, IDC MarketScape ziņojumā kā galvenie komponenti minēti Konica Minolta atjaunoto iekārtu programma un jo īpaši atkārtoti uzpildāmu tonera pudeļu un kasetņu izmantošana, izejmateriālu kalpošanas laika pagarināšana, plašāka otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana un atjaunotu iekārtu ieviešana. Ziņojumā arī uzsvērta Konica Minolta bizhub Refreshed programma, kas Eiropas klientiem nodrošina augstas kvalitātes un par pieejamu cenu atjaunotus daudzfunkciju printerus, vienlaikus nodrošinot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījumus salīdzinājumā ar jaunu iekārtu iegādi.

 

quotation marks

Mēs lepojamies, ka Konica Minolta ir atzīta par "līderi" IDC MarketScape pētījumā. IDC veica ļoti rūpīgu un visaptverošu novērtējumu, kurā aplūkotas mūsu produktu iespējas, pakalpojumu portfelis un ieviešana. Tajā ņemta vērā arī mūsu plašākā ilgtspējas stratēģija un ceļvedis, kā arī mūsu pārvaldības un atbilstības stratēģija un izaugsme šajās jomās. Visos šajos elementos mēs esam demonstrējuši augstu konsekvences līmeni, kas liecina par mūsu nepārtrauktajiem centieniem ne tikai turpināt uzlabot Konica Minolta ilgtspējības mērķus, bet arī turpināt atbalstīt un palīdzēt atvieglot arī mūsu klientu mērķus.

Olaf Jonas

Olafs Jonass, Konica Minolta Business Solutions Europe ģenerāldirektors vides un sociālās pārvaldības jautājumos

Olafs Jonass piebilda: "Lai gan esam gandarīti par šī novērtējuma rezultātiem, mēs vienmēr apzināmies, ka joprojām ir nepieciešami saskaņoti mērķi, lai vēl vairāk paaugstinātu Konica Minolta un mūsu klientu ilgtspējas līmeni. Mēs turpinām attīstīt un veicināt tādas iniciatīvas kā mūsu Clean Planet programma, iepakojuma izmantošanas samazināšana un AIRe Link izmantošana attālinātai apkalpošanai, stingri koncentrējoties uz to, lai turpinātu pilnveidot mūsu mērķi ieviest ilgtspēju, kur vien iespējams."
  


 

IDC MarketScape: Pārdevēju novērtējums: Ilgtspējas programmas un pakalpojumi visā pasaulē 2023. gadā.

Konica Minolta ir atzīta par "līderi" IDC MarketScape: (dok. #US49892223, 2023. gada decembris): "Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment". IDC MarketScape norāda, ka "organizācijām vajadzētu apsvērt Konica Minolta, meklējot piegādātāju, kas veic pasākumus, lai samazinātu ietekmi uz klimatu, vienlaikus veicinot efektīvu resursu izmantošanu klientiem un savā piegādes ķēdē".

 

Lasīt vairāk
Par IDC MarketScape:
IDC MarketScape: IDC MarketScape piegādātāju novērtējuma modelis ir izstrādāts, lai sniegtu pārskatu par IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) piegādātāju konkurētspēju konkrētā tirgū. Pētījuma metodoloģija izmanto stingru vērtēšanas metodoloģiju, kas balstīta gan uz kvalitatīviem, gan kvantitatīviem kritērijiem, kā rezultātā tiek iegūts vienots grafisks attēls par katra piegādātāja pozīciju attiecīgajā tirgū. IDC MarketScape nodrošina skaidru sistēmu, kurā var jēgpilni salīdzināt IT un telekomunikāciju piegādātāju produktu un pakalpojumu piedāvājumus, iespējas un stratēģijas, kā arī pašreizējos un nākotnes tirgus veiksmes faktorus. Šī sistēma arī sniedz tehnoloģiju pircējiem 360 grādu novērtējumu par pašreizējo un potenciālo pārdevēju stiprajām un vājajām pusēm.