Lietošanas noteikumi

Atpakaļ uz sākuma lapu

Lietošanas noteikumi


Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi
Jaunākā pārskatītā versija: 2023. gada 13. jūlijā

1.    Piekrišana tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem

1.1.     Šos vietnes www.konicaminolta.lt/shop (turpmāk - "tīmekļa vietne" vai "vietne") lietošanas noteikumus esam sagatavojuši mēs, UAB "Konica Minolta Baltia” (turpmāk - "mēs", "uzņēmums” vai "Konica Minolta"). Šie noteikumi un visi dokumenti, kas ir minēti noteikumos, regulē Jūsu piekļuvi vietnei, tostarp jebkuram saturam, funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti tajā vai caur to, neatkarīgi no tā, vai vietni izmanto tās apmeklētāji vai reģistrētie lietotāji. Pirms tīmekļa vietnes izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus.
1.2.     Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat tos ievērot. Ja nevēlaties piekrist šiem noteikumiem, Jums ir aizliegts piekļūt vietnei vai to izmantot.
1.3.     Izmantojot vietni, Jūs garantējat, ka esat sasniedzis atbilstošu vecumu, tas ir, vismaz 18 gadu vecumu, un, izmantojot vietni, Jūs noslēdzat saistošu līgumu ar uzņēmumu un piekrītat ievērot visus turpmāk norādītos noteikumus un prasības.

2.    Vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas

2.1.    Mēs varam pārskatīt un atjaunināt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā. Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, kad tās publicējam, un attiecas uz jebkuru piekļuvi vietnei un tās izmantošanu.
2.2.    Ja Jūs turpināt izmantot vietni pēc noteikumu publicēšanas, tas nozīmē, ka esat iepazinies ar izmaiņām un piekrītat tām. Mēs sagaidām, ka Jūs regulāri pārbaudīsiet šo lapu, lai būtu informēts par visām izmaiņām, jo tās ir Jums saistošas.

3.    Piekļuve tīmekļa vietnei un konta drošība

3.1.     Mēs paturam tiesības atcelt vai daļēji mainīt šo vietni un visus tajā sniegtos pakalpojumus vai materiālus pēc saviem ieskatiem bez brīdinājuma. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ visa vietne vai tās daļa kļūst nepieejama jebkurā laikā vai uz noteiktu laiku. Dažreiz mēs varam ierobežot piekļuvi noteiktām vietnes daļām vai visai vietnei lietotājiem, tostarp reģistrētiem lietotājiem.
3.2.    Jūs esat atbildīgs par:
3.2.1.    Visu nepieciešamo pasākumu īstenošanu, lai piekļūtu vietnei.
3.3.    Par to, lai visas personas, kas piekļūst vietnei, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem noteikumiem un tos ievērotu.
3.4.    Ja vēlaties piekļūt vietnei vai noteiktiem tās piedāvātajiem resursiem, Jums var tikt lūgts sniegt konkrētus reģistrācijas datus vai citu informāciju. Lai izmantotu vietni, ir svarīgi, lai visa vietnē sniegtā informācija būtu precīza, atjaunināta un pilnīga. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat, ka visu informāciju, ko sniedzat, reģistrējoties šajā vietnē vai citādi, tostarp, bet ne tikai, izmantojot jebkādas interaktīvas vietnes funkcijas, reglamentē mūsu privātuma politika, un Jūs ar to esat iepazinies.
3.5.    Ja drošības procedūru laikā izvēlaties vai saņemat lietotājvārdu, paroli vai citu informāciju, Jums ir jāievēro šīs informācijas konfidencialitāte un to nedrīkst atklāt trešajām pusēm. Jūs arī saprotat, ka Jūsu konts ir personisks, un Jūs nedrīkstat ļaut nevienam citam tam piekļūt, izmantojot Jūsu pieteikšanās datus vai citu drošības informāciju. Jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs par jebkādu nesankcionētu piekļuvi Jūsu pieteikšanās datiem vai jebkuru citu drošības pārkāpumu. Jums ir arī jāpārliecinās, ka katras sesijas beigās izrakstāties no sava konta. Jums ir jābūt īpaši piesardzīgam, piesakoties savā kontā no publiska vai koplietošanas datora, jo pieaug risks, ka trešās puses var piekļūt Jūsu pieteikšanās datiem vai citiem personas datiem.
3.6.    Ja pārkāpjat kādu no šiem noteikumiem, mums ir tiesības atspējot lietotājvārdu, paroli vai citu identifikatoru neatkarīgi no tā, vai Jūs esat to izvēlējies vai to sniedzām mēs.

4.    Intelektuālā īpašuma tiesības

4.1.    Vietne un viss tās saturs, līdzekļi un funkcionalitāte (tostarp, bet ne tikai visa informācija, programmatūra, teksts, attēlojums, attēli, video un audio ieraksti, kā arī to izvietojums, atlase un izkārtojums) pieder "Konica Minolta, Inc.,", tā saistītajiem uzņēmumiem, licences devējiem, un/vai citiem šāda materiāla piegādātājiem, un tos aizsargā Japānas un starptautiskās autortiesības, preču zīmes, patenti, komercnoslēpums un citi intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesību likumi.
4.2.    Šie noteikumi ļauj Jums izmantot vietni tikai personīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat pavairot, izplatīt, mainīt, radīt atvasinātus darbus, publiski rādīt, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, uzglabāt vai pārsūtīt jebkādus materiālus no mūsu vietnes, izņemot šādos gadījumos:
4.2.1.     Jūsu dators var īslaicīgi saglabāt šāda materiāla kopijas operatīvajā atmiņā, kas ir saistīta ar piekļuvi šim materiālam un tā skatīšanu
4.2.2.    Jūs varat glabāt datnes, ko tīmekļa pārlūkprogramma automātiski saglabā kešatmiņā, lai palielinātu to attēlojumu.
4.2.3.    Jūs varat izdrukāt vai lejupielādēt vienu kopiju no saprātīga skaita vietnes lappušu personīgai lietošanai, bet ne turpmākai pavairošanai, publicēšanai vai izplatīšanai.
4.2.4.    Ja mēs nodrošinām lejupielādei darbvirsmas, mobilo vai citas lietotnes, Jūs varat lejupielādēt vienu kopiju savā datorā vai mobilajā ierīcē personiskai, nekomerciālai lietošanai, ja piekrītat mūsu galalietotāja licences līgumam šādām programmām.
4.2.5.    Ja mēs nodrošinām sociālo mediju funkcijas ar noteiktu saturu, varat veikt darbības, ko iespējo šādas funkcijas.
4.3.     Jūs nedrīkstat:
4.3.1.    Mainīt jebkādas tīmekļa vietnē esošo materiālu kopijas.
4.3.2.    Izmantot jebkādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio materiālus, jebkuru grafiku atsevišķi no pavadošā teksta vietnē.
4.3.3.    Dzēst vai mainīt jebkādus autortiesību, preču zīmju vai citu intelektuālā īpašuma tiesību paziņojumus no vietnes materiālu kopijām.
4.4.    Ja drukājat, kopējat, maināt, lejupielādējat vai citādi izmantojat vai sniedzat piekļuvi jebkurai vietnes daļai, pārkāpjot šos noteikumus, Jūsu tiesības izmantot vietni nekavējoties tiks pārtrauktas, un mēs varam pieprasīt Jums atdot vai iznīcināt visas Jūsu sagatavoto materiālu kopijas. Jums nav nekādu tiesību uz vietni vai uz tās saturu, un visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas, patur uzņēmums.

5.    Preču zīmes

5.1.    Uzņēmuma nosaukums "Konica Minolta", sauklis “attēlveidošanas pamati", sauklis "piešķirt formu idejām", uzņēmuma logotips un visi saistītie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini un saukļi ir uzņēmuma, tā saistīto uzņēmumu un licences devēju preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šādas zīmes bez iepriekšējas rakstiskas uzņēmuma atļaujas. Visi citi nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini un saukļi šajā vietnē ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

6.    Aizliegtie izmantošanas veidi

6.1.     Jūs varat izmantot vietni tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem noteikumiem.
6.2.     Jūs nedrīkstat:
6.2.1.    jebkādā veidā pārkāpt spēkā esošos valsts vai starptautiskos likumus;
6.2.2.    censties izmantot, kaitēt vai mēģināt izmantot vai kaitēt nepilngadīgajām personām jebkādā veidā, pakļaujot viņus nepiemērotam saturam, pieprasot personas identifikācijas datus vai izmantojot citus līdzekļus;
6.2.3.    sūtīt, apzināti saņemt, augšupielādēt, lejupielādēt, izmantot vai atkārtoti izmantot materiālus, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem satura standartiem;
6.2.4.    pārsūtīt vai nodrošināt jebkāda veida reklāmas vai veicināšanas materiālu sūtīšanu, tostarp jebkādu "liekpastu", "ķēdes vēstuli", "surogātpastu" vai jebkuru citu līdzīgu piedāvājumu.
6.2.5.    uzdoties vai mēģināt uzdoties par uzņēmumu, uzņēmuma darbinieku, citu lietotāju vai jebkuru citu personu vai juridisku personu (tostarp, bet ne tikai, izmantojot e-pasta adreses vai lietotājvārdus, kas ir saistīti ar kādu no iepriekšminētajiem pakalpojumiem).
6.2.6.    īstenot jebkādu rīcību, kas ierobežo vai kavē vietnes lietošanu, vai kas var kaitēt vietnei vai tās lietotājiem vai saukt viņus pie atbildības.
6.2.7.    izmantot vietni jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai pasliktināt vietni vai traucēt jebkurai citai pusei izmantot vietni, tostarp spēju izmantot vietni reāllaikā.
6.2.8.    izmantot jebkādu robotu, zirnekli vai citu automātisku ierīci, procesu vai līdzekļus, lai piekļūtu vietnei jebkuram mērķim, tostarp jebkura vietnes materiāla uzraudzībai vai kopēšanai.
6.2.9.    bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izmantot jebkuru manuālu procesu, lai pārraudzītu vai kopētu jebkuru vietnē esošo materiālu, vai citos nolūkos, kas nav skaidri norādīti šajos noteikumos.
6.2.10.    izmantot jebkādu ierīci, programmatūru vai programmu, kas traucē pareizu vietnes darbību.
6.2.11.    ielaist jebkādus vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus tehnoloģiski kaitīgus materiālus.
6.2.12.    mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi, iejaukties, bojāt vai traucēt jebkurai vietnes daļai, serverim, kurā vietne tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir savienota ar vietni.
6.2.13.    uzbrukt vietnei ar pakalpojuma atteices uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteices uzbrukumu.
6.2.14.    citādi mēģināt traucēt normālu vietnes darbību.

7.    Lietotāja sniegtais saturs

7.1.     Vietnē var būt ziņojumu dēļi, tērzēšanas grupas, personīgās tīmekļa lapas vai profili, forumi, ziņojumu dēļi un citas interaktīvas funkcijas (kopā sauktas "Interaktīvie pakalpojumi"), kas ļauj lietotājiem publicēt, iesniegt, publiskot, attēlot vai pārsūtīt citiem lietotājiem vai citām personām saturu vai materiālus vietnē vai caur to.
7.2.     Visam lietotāja sniegtajam saturam ir jāatbilst šajos noteikumos noteiktajiem satura standartiem. Jebkurš lietotāja sniegtais saturs, ko ievietojat vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Norādot jebkuru lietotāja sniegto saturu vietnē, Jūs piešķirat mums un mūsu saistītajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī katram no tiem un mūsu attiecīgajiem licences ņēmējiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem tiesības izmantot, reproducēt, mainīt, izpildīt, attēlot, izplatīt un citādi atklāt Jūsu saturu trešajām pusēm jebkādos nolūkos.
7.3.     Jūs nodrošināt, ka:
7.3.1.    Jums pieder vai Jūs kontrolējat visas tiesības uz nepieciešamajām tiesībām, lai piešķirtu licenci un tiesības, kas ir noteiktas šajos noteikumos.
7.3.2.    Viss Jūsu lietotāja sniegtais saturs atbilst šiem noteikumiem.
7.4.     Jūs saprotat un atzīstat, ka esat atbildīgs par savu lietotāja sniegto saturu, un Jūs, nevis uzņēmums, esat pilnībā atbildīgs par to un nodrošināt, ka tas ir likumīgs, uzticams, precīzs un piemērots. Mēs neesam atbildīgi, kā arī mēs neatbalstām un negarantējam Jūsu vai jebkura cita vietnes lietotāja ievietotā lietotāja nodrošinātā satura pareizību vai autentiskumu.

8.    Lietošanas uzraudzība, īstenošana un izbeigšana

8.1.     Mums ir tiesības:
8.1.1.     jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla pēc mūsu ieskatiem izņemt vai atteikties reģistrēt jebkuru lietotāja saturu;
8.1.2.    pēc saviem ieskatiem veikt jebkādas darbības saistībā ar jebkuru lietotāja saturu, ko uzskatām par vajadzīgu vai piemērotu, ieskaitot gadījumus, kad mēs uzskatām, ka šāds lietotāja saturs pārkāpj noteikumus, ieskaitot satura standartus, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkuras personas vai juridiskas personas tiesības, rada draudus tīmekļa vietnes vai nereģistrēto lietotāju personiskajai drošībai vai var saukt uzņēmumu pie atbildības.
8.1.3.    atklāt Jūsu identitāti vai citu informāciju par Jums jebkurai trešajai pusei, kas apgalvo, ka Jūsu publicētais saturs pārkāpj viņu tiesības, tostarp viņu intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz privāto dzīvi.
8.1.4.    īstenot atbilstošus juridiskus pasākumus, tostarp bez ierobežojuma, vērsties tiesībaizsardzības iestādēs par jebkādu nelikumīgu vai nesankcionētu vietnes izmantošanu.
8.1.5.    izbeigt vai uz laiku apturēt piekļuvi visai vietnei vai jebkurai tās daļai jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bez ierobežojuma, jebkura šī noteikuma pārkāpuma dēļ.

8.2.     Neierobežojot iepriekš minēto, mums ir tiesības pilnībā sadarboties ar visām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumiem, kas pieprasa vai liek mums atklāt jebkuras personas, kas ievieto jebkādu saturu vietnē vai caur to, identitāti vai citu informāciju. JŪS ATBRĪVOJAT UZŅĒMUMU UN TĀ SAISTĪTOS UZŅĒMUMUS, LICENCES ŅĒMĒJUS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS NO ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, KAS IZRIET NO JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KO ĪSTENO JEBKURA NO IEPRIEKŠ MINĒTAJĀM PUSĒM ŠĀDU PUŠU VAI TIESĪBAIZSARDZĪBAS IESTĀŽU IZMEKLĒŠANAS LAIKĀ VAI REZULTĀTĀ.
8.3.     Tomēr mēs neapņemamies pārskatīt visu saturu pirms tā ievietošanas vietnē un nevaram nodrošināt, ka šāds nepieņemams saturs tiks nekavējoties izņemts pēc tā ievietošanas. Tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādām darbībām vai bezdarbību, saturu, ziņojumiem vai materiāliem, ko sniedz kāds lietotājs vai trešā puse. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par šajā nodaļā aprakstītajām darbībām.

9.    Satura standarti

9.1.     Šie satura standarti attiecas uz visām lietotāju publikācijām un interaktīvajiem pakalpojumiem. Lietotāja saturam ir pilnībā jāatbilst visiem spēkā esošajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem. Neierobežojot iepriekš minēto, lietotāja saturs nedrīkst:
9.1.1.    Saturēt jebkādu apmelojošu, piedauzīgu, nepiedienīgu, agresīvu, aizskarošu, uzmācīgu, vardarbīgu, naidpilnu, naidu rosinošu, vīrusu saturošu vai citādi nepieņemamu materiālu.
9.1.2.    Veicināt seksuāla vai pornogrāfiska rakstura materiālu, vardarbību vai rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma diskrimināciju.
9.1.3.    Pārkāpt citu personu likumīgās tiesības (tostarp tiesības uz publicitāti un privātumu) vai saturēt materiālus, kas var izraisīt civiltiesisko vai kriminālatbildību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai citām tiesību aktu prasībām, vai citādi pārkāpt šos noteikumus un mūsu privātuma politiku.
9.1.4.    Maldināt cilvēku.
9.1.5.    Mudināt jebkādas nelikumīgas darbības vai atbalstīt, veicināt vai palīdzēt jebkurai nelikumīgai darbībai.
9.1.6.    Izraisīt kaitinājumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi vai kā citādi traucēt, radīt trauksmi vai kaitināt kādu citu personu.
9.1.7.    Uzdoties par jebkuru citu personu vai sniegt nepatiesu informāciju par savu identitāti vai saistību ar kādu personu vai organizāciju.
9.1.8.    Veikt komerciālas darbības vai pārdošanu, piemēram, konkursus, loterijas un citus pārdošanas veicināšanas pasākumus, apmaiņu vai reklāmu.
9.1.9.    Radīt maldīgu iespaidu, ka saturs pieder mums vai jebkurai citai personai vai juridiskai personai, vai to ir apstiprinājušas šīs personas, ja tas tā nav.

10.    Autortiesību pārkāpumi

10.1.    Ja uzskatāt, ka kāds lietotāja saturs pārkāpj Jūsu autortiesības, nosūtiet paziņojumu uz support.eshop@konicaminolta.lt. Uzņēmuma politika ir bloķēt atkārtotu pārkāpumu izdarītāju kontus.

11.    Paļaušanās uz publicētu informāciju

11.1.    Vietnē vai ar tās starpniecību attēlotā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Mēs negarantējam šīs informācijas pareizību, pilnīgumu vai lietderību. Jūs paļaujaties uz šādu informāciju, uzņemoties risku. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, paļaujoties uz šādiem materiāliem.
11.2.    Šajā vietnē var būt saturs, ko nodrošina trešās puses, tostarp citi lietotāji, emuāru autori un satura licences devēji, sindikatori, apkopotāji un/vai ziņošanas dienests. Visi šajos materiālos izteiktie apgalvojumi un/vai viedokļi, kā arī visi raksti un atbildes uz jautājumiem un cita veida saturs, izņemot uzņēmuma sniegto saturu, ir tikai to personu vai organizāciju viedokļi un atbildība, kas nodrošina šādu saturu. Šis saturs ne vienmēr atspoguļo uzņēmuma uzskatus. Mēs neesam atbildīgi Jūsu vai jebkuras trešās puses priekšā par jebkuras trešās puses sniegto materiālu saturu vai pareizību.

12.    Tīmekļa vietnes izmaiņas

12.1.    Mēs periodiski varam atjaunināt šīs tīmekļa vietnes saturu, taču tās saturs ne vienmēr ir visaptverošs vai atjaunināts. Jebkurš vietnes saturs jebkurā laikā var kļūt novecojis, un mums nav pienākuma to atjaunināt.
12.2.    Informācija par Jums un Jūsu vietnes apmeklējumu
12.3.    Mūsu privātuma politika attiecas uz visu informāciju, kas ir apkopota šajā vietnē. Izmantojot vietni, Jūs piekrītat visām darbībām, kuras mēs veicam ar Jūsu datiem vai saturu saskaņā ar privātuma politiku.

13.    Pirkumi tiešsaistē un citi noteikumi

13.1.    Visiem pirkumiem mūsu tīmekļa vietnē vai citiem preču, pakalpojumu vai informācijas pārdošanas darījumiem, kas ir veikti, izmantojot vietni vai kas izriet no Jūsu apmeklējumiem, tiks piemēroti UAB "Konica Minolta Baltia" noteikumi un nosacījumiem, un Jūs tiem piekritīsiet atsevišķi.
13.2.    Papildu noteikumi var tikt piemēroti arī konkrētām vietnes daļām, pakalpojumiem vai funkcijām.

14.    Sociālo mediju sasaiste ar tīmekļa vietni

14.1.    Jūs varat izveidot savienojumu ar mūsu galveno lapu, ja darāt to godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai un to ļaunprātīgi neizmantojot. Tomēr Jūs nevarat izveidot savienojumu, piedāvājot jebkāda veida piekļuvi vai apstiprinājumu bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas.
14.2.    Šī vietne var nodrošināt noteiktas sociālo mediju funkcijas, kas ļauj:
14.2.1.    Sasaistīt Jūsu vai noteiktas trešās puses vietnes ar konkrētu šīs vietnes saturu.
14.2.2.    Nosūtīt e-pastus vai citus ziņojumus ar noteiktu saturu vai saitēm uz noteiktu saturu šajā vietnē.
14.2.3.    Nodrošināt, ka noteiktas šīs vietnes satura daļas tiek attēlotas Jūsu vai noteiktās trešo pušu vietnēs.
14.2.4.    Jūs varat izmantot šīs funkcijas tikai tādā veidā, kā mēs tās piedāvājam, tikai saturam, ar kādu tās tiek attēlotas, un saskaņā ar visiem papildu nosacījumiem, ko mēs nosakām šādām funkcijām. 
14.3.    Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūs nedrīkstat:
14.3.1.    Veidot saites no jebkuras vietnes, kas Jums nepieder.
14.3.2.    Attēlot vietni vai tās daļas jebkurā citā vietnē, piemēram, pārraides kadrā, dziļajā saitē vai iekļautajā saitē.
14.3.3.    Izvietot saites uz jebkuru vietnes daļu, kas nav galvenā lapa.
14.3.4.    Veikt jebkādas darbības saistībā ar šīs vietnes saturu, kas ir pretrunā ar citiem noteikumiem un nosacījumiem.
14.4.    Vietnei, no kuras izveidojat saiti vai darāt pieejamu noteiktu saturu, visos aspektos ir jāatbilst šajos noteikumos noteiktajām satura prasībām.
14.5.    Jūs piekrītat sadarboties ar mums, lai apturētu jebkādu nelikumīgu satura iesniegšanu vai sasaistīšanu. Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atsaukt sasaistīšanas atļauju. Mēs jebkurā laikā varam pēc saviem ieskatiem atspējot visas vai jebkuras sociālo mediju funkcijas un vietnes bez iepriekšēja brīdinājuma.

15.    Tīmekļa vietnes saites

15.1.    Ja tīmekļa vietnē ir saites uz citām trešo pušu vietnēm un resursiem, šīs saites tiek sniegtas tikai Jūsu ērtības nolūkos. Tas ietver saites reklāmās, tostarp reklāmkarogu reklāmas un sponsoru saites. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies atbildību par tiem vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties no to izmantošanas. Ja Jūs nolemjat piekļūt jebkurai trešās puses vietnei, kas ir saistīta ar mūsu vietni, Jūs to darāt, pilnībā uzņemoties risku, un uz Jums attiecas šādu vietņu lietošanas noteikumi.

16.    Ģeogrāfiskie ierobežojumi

16.1.    Vietnes īpašnieks atrodas [Tokijā, Japānā]. Piekļuve vietnei var būt nelikumīga noteiktām personām vai noteiktās valstīs. Piekļūstot vietnei, Jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un esat atbildīgs par tās valsts vietējo normatīvo aktu ievērošanu, kurā atrodas uzņēmums Konica Minolta. 

17.    Garantiju atruna

17.1.    Jūs saprotat, ka mēs negarantējam, ka datnes, kas ir pieejamas lejupielādei no interneta vai vietnes, nesaturēs vīrusus vai citu ļaundabīgas programmas kodu. Jums ir jāievieš atbilstošas procedūras un kontroles pasākumi, lai izpildītu savas drošības prasības un veiktu pasākumus ārpus mūsu vietnes datu atgūšanai nozaudēšanas gadījumā. CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMS, MĒS NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS IZRIET NO UZBRUKUMIEM, VĪRUSIEM VAI JEBKĀDIEM CITIEM TEHNOLOĢISKI KAITĪGIEM MATERIĀLIEM, KAS TIEK IZPLATĪTI SAISTĪBĀ AR APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM, KAS VAR INFICĒT JŪSU DATORU, DATORPROGRAMMAS, DATUS VAI CITU PATENTĒTU MATERIĀLU JŪSU VIETNES VAI PAKALPOJUMU, VAI ELEMENTU, KAS TIKA IEGŪTI NO VIETNES, VAI JEBKĀDA MATERIĀLA, KAS TAJĀ VAI JEBKURĀ SAISTĪTAJĀ VIETNĒ IR PUBLICĒTS.
17.2.    JŪS IZMANTOJAT VIETNI, TĀS SATURU, JEBKĀDUS PAKALPOJUMUS VAI ELEMENTUS, UZŅEMOTIES RISKU. TĪMEKĻA VIETNE, TĀS SATURS UN VISI PAKALPOJUMI VAI PRECES, KAS TIEK IEGŪTAS CAUR TO, TIEK SNIEGTAS "TĀDAS, KĀDAS TĀS IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. NE UZŅĒMUMS, NE ARĪ JEBKURA SAISTĪTĀ PERSONA NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES PILNĪGUMU, DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PAREIZĪBU VAI PIEEJAMĪBU. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, NE UZŅĒMUMS, NE ARĪ JEBKURA SAISTĪTĀ PERSONA NEGARANTĒ, KA VIETNE, TĀS SATURS, VAI JEBKĀDI PAKALPOJUMI VAI ELEMENTI, KAS IR IEGŪTI AR VIETNES STARPNIECĪBU, BŪS PAREIZI, UZTICAMI, BEZ KĻŪDĀM VAI NEPĀRTRAUKTI, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI, KA MŪSU VIETNE VAI SERVERIS, KAS PADARA TO PIEEJAMU, NESATURĒS VĪRUSUS VAI CITAS KAITĪGAS KOMPONENTES, VAI KA PAKALPOJUMI VAI ELEMENTI, KAS IR IEGŪTI AR VIETNES STARPNIECĪBU, CITĀDI APMIERINĀS JŪSU VAJADZĪBAS VAI CERĪBAS. CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UZŅĒMUMS NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS, VAI OBLIGĀTĀS VAI CITAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI GARANTIJAS PAR PIEMĒROTU KVALITĀTI, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM.
17.3.    IEPRIEKŠ MINĒTĀS ATRUNAS NEIETEKMĒ NEKĀDAS GARANTIJAS, KO NEVAR ATRUNĀT VAI IEROBEŽOT SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

18.    Atbildības ierobežojumi

18.1.    CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMS, UZŅĒMUMS, TĀ MEITASUZŅĒMUMI VAI SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, DARBINIEKI, AĢENTI, AMATPERSONAS VAI DIREKTORI NEKĀDĀ VEIDĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET JEBKURAS JURISDIKCIJAS IETVAROS, KAS RODAS NO VIETNES, SAISTĪTO VIETŅU, JEBKURAS VIETNES SATURA VAI CITU SASAISTĪTO VIETŅU IZMANTOŠANAS, TOSTARP, BET NE TIKAI TIEŠOS, NETIEŠOS, FAKTISKOS, NEJAUŠUS, NETIEŠOS, SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMUS, TOSTARP, BET NE TIKAI MIESAS BOJĀJUMUS, SĀPES UN CIEŠANAS, MORĀLU KAITĒJUMU, IENĀKUMU ZUDUMU, PEĻŅAS ZUDUMU, BIZNESA VAI SAGAIDĀMO IETAUPĪJUMU ZAUDĒŠANU, EKSPLUATĀCIJAS IESPĒJU ZUDUMU, NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS ZUDUMU, DATU NOZAUDĒŠANU UN KAITĒJUMU, KAS IZRIET NO CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA (IESKAITOT NOLAIDĪBU), LĪGUMA PĀRKĀPUMU VAI CITUS IEMESLUS, JA PAT IEPRIEKŠ IR ATRUNĀTI.
18.2.    Iepriekš minētais atbildības ierobežojums neattiecas uz atbildību, kas izriet no mūsu rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma, nāves vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījuši vietnē iegādātie produkti.
18.3.    Iepriekš minētie nosacījumi neietekmē nekādu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

19.    Atbrīvošana no atbildības

19.1.    Jūs piekrītat atbrīvot uzņēmumu, tā meitasuzņēmumus, licences devējus, pakalpojumu sniedzējus un viņu attiecīgos pārstāvjus, direktorus, darbiniekus, darbuzņēmējus, aģentus, licences devēju, piegādātājus, tiesību pārņēmējus no atbildības par jebkādām prasībām, izmaksām, nodokļiem, tiesas lēmumu vai rīkojumu ievērošanas saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, tostarp, bet ne tikai Jūsu kā lietotāja sniegtā satura, jebkura cita vietnes satura izmantošanu, no tīmekļa vietnes iegūtās informācijas izmantošanu, izņemot darbības, kuras nepārprotami atļauj noteikumi.

20.    Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

20.1.    Visi jautājumi, kas ir saistīti ar vietni un šiem noteikumiem, kā arī visi radušies vai saistītie strīdi vai prasības, tostarp strīdi vai prasības, kas nav saistīti ar līgumu, tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Lietuvas (Latvijas) Republikas tiesību aktiem, nepiemērojot tiesību normu pretrunas.
20.2.    Jebkāda tiesas prāva vai process, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistīts ar vietnes izmantošanu vai attiecas uz to, tiek ierosināts Lietuvas (Latvijas)  Republikas tiesās un saskaņā ar Lietuvas (Latvijas) Republikas tiesību aktiem. Mēs paturam tiesības iesniegt jebkuru tiesas prāvu vai procesu pret Jums Jūsu dzīvesvietas valstī vai jebkurā citā atbilstošā valstī. Jūs atsakāties no jebkādiem iebildumiem pret mūsu tiesībām izvēlēties tiesas vietu.

21.    Prasību iesniegšanas laika ierobežojumi

21.1.    CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, JEBKĀDA PRASĪBA VAI STRĪDS, KAS IZRIET NO ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI IR SAISTĪTS AR INTERNETA VIETNES LIETOŠANU, IR JĀIESNIEDZ VIENA GADA LAIKĀ NO PAMATA LIETAS IEROSINĀŠANAI RAŠANĀS DIENAS. PRETĒJĀ GADĪJUMĀ TIESĪBAS IESNIEGT PRASĪBU VAI STRĪDU TIKS PILNĪBĀ ZAUDĒTAS.

22.    Atteikums un nodalāmība

22.1.    Ja uzņēmums neizpilda kādu šajos noteikumos norādīto nosacījumu, tas netiek uzskatīts par turpmāku vai pastāvīgu atteikšanos no šāda nosacījuma, un ja uzņēmums neīsteno kādas tiesības vai nosacījumu šo noteikumu ietvaros, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šādas tiesības vai nosacījuma.
22.2.    Ja kāds no šiem noteikumiem tiek uzskatīts par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu kāda iemesla dēļ, šāds noteikums ir jāatceļ vai jāierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, lai pārējie noteikumi arī turpmāk būtu spēkā.

23.    Līguma veselums

23.1.    Šie noteikumi veido visu vienošanos starp Jums un UAB Konica Minolta Baltia. Šie noteikumi aizvieto visas iepriekšējās vienošanās, līgumus, paziņojumus un garantijas saistībā ar vietnes lietošanu. 

24.    Jūsu paziņojumi 

24.1.    Visi paziņojumi par pretenzijām par autortiesību pārkāpumiem ir jānosūta uz support.eshop@konicaminolta.lv. Visas pārējās atsauksmes, komentāri, tehniskā nodrošinājuma pieprasījumi un citi paziņojumi, kas ir saistīti ar vietnes lietošanu, ir jānosūta uz support.eshop@konicaminolta.lv.
24.2.    UAB "Konica Minolta Baltia” kontaktinformācija:
 
Adrese: Dēļu iela 2, Rīga, 1004, Latvija
Tālr.: +371 67 491149
E-pasts: support.eshop@konicaminolta.lv
Tīmekļa vietne: www.konicaminolta.lv/shop