PageScope Authentication Manager


PageScope Authentication Manager centralizētai lietotāju datu bāzu un tiesību pārvaldībai.


Authentication Manager kā viens no PageScope Enterprise Suite moduļiem nodrošina autentifikācijas režīmu pamatiestatīšanu un visu daudzfunkcionālo ierīču (daudzfunkcionālo printeru) lietotāju tiesību pārvaldīšanu. Authentication Manager, ko vada informācijas sistēmu administrators, palīdz kontrolēt piekļuves apmēru ierīcēm un izveidot piemērotas autentifikācijas sistēmas. Tādējādi tiek uzlabota administratora efektivitāte, ietaupīti cilvēkresursi un laiks un palielināta uzņēmumu drukāšanas infrastruktūras caurskatāmība.


PageScope Authentication Manager darbības process

PageScope Authentication Manager

PageScope Authentication Manager

Centralizēta lietotāju un lomu pārvaldība

  • Galvenā datu bāze
  • Sinhronizēšana ar jau eksistējošām lietotāju direktorijām
  • Atļauju veidnes un lietotāju lomas
  • Augsta granularitāte
  • Centralizēta autentifikācijas veidu pārvaldība
  • Papildu atbalsts biometriskajai autentifikācijai

Get the product brochure now to have all information at hand.

PageScope Authentication Manager brochure