dokoni FIND


Tūlītēja piekļuve visai informācijai


Tā kā ir pieejams faktiski neierobežots informācijas apjoms, datu speciālisti nereti iznieko vērtīgo laiku un darbaspēku, mēģinot atrast specifiskus dokumentus, tādējādi radot nevajadzīgas izmaksas.

Enterprise Search risinājums dokoni FIND palīdz lietotājiem piekļūt viņiem nepieciešamajai informācijai neatkarīgi no tās formāta un repozitorija, kurā tā atrodas. dokoni FIND nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi visiem svarīgajiem uzņēmuma datiem, novēršot nepieciešamību pārslēgties starp lietotāja saskarnēm un lietojumprogrammām. Izmantojot vienotu piekļuves punktu visās lietojumprogrammās, tas apkopo saturu no atšķirīgām datu bāzēm un apvieno to drošā vienotajā sarakstā, uzreiz atainojot visus rezultātus, kuriem lietotājs ir pilnvarots piekļūt.

 

 

dokoni FIND logotips


dokoni FIND: Retrieve data from a single point of access

The comprehensive enterprise search and indexing application dokoni FIND helps users access the information they need, independent of the format or repository it resides in. Working from a single point of access across all applications, it abstracts content from disparate data silos and captures it in a secure common index, instantly showing all results a user is authorised to access. You just have to know what you are searching for and not where to search for it.

Don’t hesitate to download the dokoni FIND mobile app, now available free of charge from Apple iTunes App Store and Google Play Store. You can now share, download or send content from mobile phone and tablets.
 Uzziniet, kā mūsu risinājums varētu dot labumu jūsu biznesam:
Number of employees
€ per hours salary
We can give you Back
83
Hours per week
With an ROI of
2083
€ Per week
You could save up to
97917
€ Per Annum *
dokoni FIND darbības process

dokoni FIND

dokoni FIND

Dokumentu tveršana

  • Satura virtualizēšana
  • Universāla piekļuve datiem
  • Datu savienojamība
  • Satura konvertēšana

Satura pārvaldība

  • Uzņēmumu meklēšana
  • Datu nepārvietošana no oriģinālās saglabāšanas vietas
  • Centralizēts portāls ar iespēju izmantot SharePoint
  • Integrēta drošība
  • Vienkāršotas augstināšanas iespējas

Get the product brochure now to have all information at hand.

dokoni FIND brochure

Get the product brochure now to have all information at hand.

Enterprise Search Solution brochure