2023. gadā uzņēmums Konica Minolta iekļauts starp 5% labākajiem savas nozares uzņēmumiem ECOVADIS Ilgtspējas vērtējumā

| 13 marts 2023

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) ar prieku paziņo, ka uzņēmumam atkal piešķirta ZELTA līmeņa atzinības medaļa EcoVadis ilgtspējības vērtējumā 2023. gadā, ierindojot to starp 5% atzītākajiem uzņēmumiem savā nozarē. EcoVadis ilgtspējības novērtējumus izsniedz uzņēmums no Francijas EcoVadis, kas atzīst korporatīvās atbildības praksi, un šis vērtējums atspoguļo Konica Minolta ilgstošu un apņēmīgu virzību kā ilgtspējīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums.


EcoVadis ir pasaulē lielākais un uzticamākais biznesa ilgtspējas reitingu sniedzējs, kas pēdējo gadu laikā ir izveidojis globālu tīklu, kurā tiek vērtēti vairāk nekā 90 000  uzņēmumi. Izpelnoties Zelta līmeņa atzinības medaļu EcoVadis ilgtspējas reitingos, Konica Minolta ir apstiprināta kā viena no 5% atzītāko uzņēmumu savā nozarē. 2023. gads ir astotais gads pēc kārtas, kad Konica Minolta piedalās neatkarīgā audita procesā un ir saņēmusi augstu novērtējumu.
 
EcoVadis reitinga procesā tiek vērtēti četri galvenie rādītāji korporatīvā sociālā atbildība (CSR) četrās galvenajās jomās – vide, darbs un cilvēktiesības, ētika un ilgtspējīgs iepirkums. Vērtēšanas process ir balstīts uz katra iesaistītā uzņēmuma rādītāju kartēm, kas ietver 21 KSA rādītāju, 190 preces un 150 valstis. Vērtēšanas vide ir balstīta uz GRI (Global reporting iniciative), Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu un ISO 26000, kuros ņemti vērā vides, sociālie, ētikas un piegādes ķēdes procesi.
 
EcoVadis rezultātu kartes ziņojumā Konica Minolta tika īpaši atzinīgi novērtēta par tās atbildību pret vidi, saņemot 90 %vērtējumu. Ziņojumā tika akcentētas Konica Minolta stiprās puses uzņēmuma politikā, darba procesā un  sasniegtajos rezultātos.  Vēl viens no svarīgākajiem aspektiem bija EcoVadis 80% (“Advanced”)  vērtējuma rezultāts Konica Minolta ētikas jomā, kas atkal parāda uzņēmuma stingro politiku, veikumu un rezultātus šajā jomā.
 

Kā starptautisks uzņēmums ar vairāk nekā 39 000 darbiniekiem 150 valstīs visā pasaulē Konica Minolta savu atbildību uztver ļoti nopietni. Tā ir apņēmusies nodrošināt ilgtspējību gadu desmitiem, sākot ar globālās Vides pārvaldības departamenta dibināšanu 1971. gadā, un ievērot stingru ESG (Vides, sociālā, pārvaldības) struktūru, lai palīdzētu nodrošināt, ka tā uzņēmējdarbība joprojām ir aktīva ilgtspējības nodrošināšanai. 2008. gadā Konica Minolta, Inc. parakstīja ANO Globālo līgumu un ir apņēmusies ievērot tā 10 principus, kā arī izrādīt piesardzīgu un atbildīgu pieeju cilvēktiesību, vides, darba jautājumu un pretkorupcijas aizsardzībai. Konica Minolta darbojas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG), kas ir globāls plāns visām valstīm sadarboties, lai izbeigtu galēju nabadzību, cīnītos pret nevienlīdzību un netaisnību, aizsargātu mūsu planētu un veicinātu izaugsmi un labklājību.