KONICA MINOLTA IEGŪST ISO 27017 SERTIFIKĀTU

| 17 janvāris 2022

Sertifikāts apliecina stingru mākoņa informācijas drošību visā Eiropas uzņēmējdarbības spektrā Konica Minolta Business Solutions Europe ir ieguvusi ISO 27017 sertifikātu, kas apliecina, ka visi tās mākoņpakalpojumi atbilst visstingrākajiem un stingrākajiem informācijas drošības standartiem. ISO 27017 ir Starptautiskās Standartizācijas organizācijas publicēts starptautiski atzīts informācijas drošības standarts mākoņinfrastruktūras jomā.


Daudzu organizāciju IT stratēģijās mākoņdatošana kļūst aizvien nozīmīgāka, jo tā sniedz tādas priekšrocības kā lielāka elastība, ļauj attālināti piekļūt datiem aizvien vairāk izkliedētam darbaspēkam un var tikt paplašināta atbilstoši mainīgajām vajadzībām. Nav brīnums, ka 80 % Quocirca aptaujāto organizāciju paredz, ka tuvākajā nākotnē to IT būs vismaz daļēji balstīti uz mākoņiem[1]. Tajā pašā laikā, ja mākonī tiek glabāti svarīgi dati, to drošībai ir jābūt galvenajai prioritātei. Taču 33 % IT lēmumu pieņēmēju uzskata, ka mākoņa vai hibrīdās platformas ir galvenais drošības risks[2].

 

ISO 27017 sertifikāts uzsver Konica Minolta stingro apņemšanos nodrošināt mākoņdrošību.

Lai nodrošinātu, ka mākonis nekļūst par drošības risku, Konica Minolta piemēro augstus standartus savu mākoņrisinājumu aizsardzībai. Pasaulē atzītā ISO 27017 sertifikāta saņemšana vēl vairāk apliecina un papildina uzņēmuma jau esošos stingros drošības pamatus: Konica Minolta 2020. gadā ieguva ISO 27001 sertifikātu informācijas drošības pārvaldības sistēmai (ISMS), kas ietver uzņēmuma holistisko pieeju informācijas drošībai gan organizācijas iekšienē, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos. Tagad ISO 27017 paplašina šo sertifikātu uz Konica Minolta Business Solutions Europe nodrošināto mākoņvidi, apstiprinot, ka Konica Minolta ir izveidojusi drošu mākoņvidi un samazinājusi drošības problēmu risku. Tas ietver virkni vadlīniju, piemēram, stingru mākoņvides aizsardzību pret nepiederošu personu piekļuvi vai noteiktu atbildību starp pakalpojumu sniedzēju un klientu.

Tā kā uzņēmumi apgūst digitalizāciju, mūsu klienti zina, ka Konica Minolta ir labākais partneris, kas palīdz izstrādāt un īstenot viņu digitālās darbavietas vīziju - ar risinājumiem, kas atbilst visaugstākajiem informācijas drošības un datu aizsardzības līmeņiem. Tāpēc esam gandarīti, ka esam pilnībā izpildījuši stingrās audita prasības. Ar ISO 27017 sertifikātu mēs varam pierādīt, ka mūsu 360º pieeja informācijas drošībai aptver visu mūsu mākoņpakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu mūsu klientiem pilnīgu sirdsmieru.

 

Olafs Lorencs

 

Konica Minolta Business Solutions Europe Starptautiskā mārketinga nodaļas vadītājs

 

Augsti drošības standarti Konica Minolta datu centriem

Konica Minolta mākoņdatošanas drošības koncepcija attiecībā uz tās datu centriem būtībā ietver šādus aspektus: Datu centri Vācijā un Zviedrijā ir sadalīti piecās vai četrās drošības zonās: Piekļuvi regulē visaptveroša piekļuves pārvaldības koncepcija, un, lai varētu pārvietoties pa zonām, ir nepieciešama dažāda līmeņa autentifikācija. Visi klientu dati ir droši aizsargāti, pateicoties īpašai nepārtrauktas dublēšanas sistēmai. Klientiem tiek garantēta pilnīga tīkla izolācija platformā, ieskaitot viņu pašu tīkla segmentu, maršrutētājus un ugunsmūrus. Vēl labākai drošībai ir pieejama papildu mikrosegmentācija, izmantojot sadalītos valsts ugunsmūra pakalpojumus. Visām serveru telpām ir vismaz 90 minūšu ugunsizturība, un tās ir aprīkotas ar agrīnas ugunsgrēka atklāšanas sistēmu, kas apvienota ar ugunsgrēka agrīnas atklāšanas un siltuma sensoriem. Vācijā universitātes pilsētiņas energoapgādes vide ir veidota kā nepārtraukta autonoma sistēma, kas apvienota ar avārijas ģeneratoriem, kuri ir droši pret bojājumiem. Datu centrā Zviedrijā ir divi neatkarīgi barošanas avoti (2N barošanas sistēma) ar vairāku dublējošu bloku tehnoloģiju. Pateicoties šiem pasākumiem, ģeneratori nodrošina vismaz 72 (Vācijā) vai 24 (Zviedrijā) neatkarīgas darbības stundas.

 

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) paredz pilnīgu aizsardzību datiem, kas tiek pārnesti no vietējās vides uz mākoni. Tā kā abi datu centri atrodas Eiropā, Konica Minolta ne tikai piedāvā GDPR prasībām atbilstošus risinājumus, bet arī palīdz saviem klientiem sasniegt augstu datu suverenitātes līmeni, jo tie vienmēr saglabā kontroli pār saviem datiem un lietojumprogrammām.

 

Arī mākoņdrukas jomā Konica Minolta piedāvā visaptverošus drošības risinājumus. Saskaņā ar Quocirca datiem Konica Minolta mākoņdrukas pakalpojumu portfelis "ietver vairākas iespējas, lai atbalstītu un palielinātu klientu drošību".[3] Quocirca norāda, ka Konica Minolta mākoņdrukas pakalpojumu portfelis "ietver vairākas iespējas, lai atbalstītu un palielinātu klientu drošību. Datu un dokumentu drošību nodrošina šifrēšana un sertificētu datu centru izmantošana, "Follow-me" autentifikācija, uz lomām balstīta piekļuves kontrole, kā arī kontrolēta viesu piekļuve. Lai risinātu vispārējās bažas par datu aizsardzību un privātumu, Konica Minolta līdz minimumam samazina datu koplietošanu."

 [1] Quocirca, 2021. gads: Mākoņdrukas pakalpojumu tirgus ainava, 2021, https://quocirca.com/content/quocirca-mps-2021/.

[2] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. gads. Attālā un hibrīdā darbaspēka nodrošināšana, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/.

[3] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Attālā un hibrīdā darbaspēka nodrošināšana, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/.